Ankieta dotycząca Służby Cywilnej

📣 Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Policji będących członkami korpusu służby cywilnej do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Szefową Służby Cywilnej.

📌 Za jej pośrednictwem można anonimowo wyrazić swoje zdanie oraz przekazać propozycje zmian i usprawnień dotyczących służby cywilnej

💬„Nie mogę obiecać, że będę w stanie wdrożyć wszystkie sugestie i propozycje. Każda z nich natomiast jest dla mnie ważna i każdą wezmę pod uwagę. Wierzę, że będą one źródłem inspiracji w pracach nad zmianami i nowymi rozwiązaniami w służbie cywilnej.” Anita Noskowska-Piątkowska
Szefowa Służby Cywilnej

❗Link do ankiety: https://twojasc.webankieta.pl/

Link do ankiety Serwisie Służby Cywilnej:
http://www.gov.pl/sluzbacywilna/twoja-sluzba-cywilna-ankieta

Ankietę można wypełnić do 31 maja.

#nszzpp #nszzpracownikówpolicji
#pracownikpolicji #służbacywilna
#twojasłużbacywilna


Grafika : gov.pl