Spotkanie w sprawie zapisów umowy prewencyjnej

W dniu 11 kwietnia 2017 roku w siedzibie PZU odbyło się spotkanie  przedstawicieli PZU, Konsorcjum Brokerskiego PWS  Konstanta i Mentor z przedstawicielami organizacji związkowych działających w jednostkach Policji. Celem spotkania było omówienie wątpliwych zapisów zawartych w umowie prewencyjnej. Podczas spotkania NSZZ Pracowników Policji złożyło stosowne  pismo opracowane przez Kancelarię Prawniczą Kijewski Graś Sp. k. w sprawie wyjaśnienia i uregulowania […]

Kierunki prac Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego

W dniu 10 kwietnia 2017 roku Małgorzata Lewicka – Koordynator Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA ds. statusu pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach zwróciła się pismem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z informacją o planowanych dalszych kierunkach prac. Kierunki te obejmują m.in. następujące kwestie: uregulowanie kryteriów oceny i odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników; wprowadzenie dodatków za […]