Podpisanie porozumienia określającego zasady współpracy Komendanta Głównego Policji ze związkami zawodowymi

W dniu 4 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie określające zasady współpracy Komendanta Głównego Policji z zarządami organizacji związkowych, które zrzeszają pracowników Komendy Głównej Policji. sygnatariuszem z Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP był Przewodniczący kol. Karol Kupiec. Porozumienie 

Joachim Brudziński nowym ministrem spraw wewnętrznych i administracji

Joachim Brudziński, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu został powołany w dniu 9 stycznia br. przez Prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowego szefa MSWiA wprowadził do ministerstwa Mariusz Błaszczak, który objął stanowisko Ministra Obrony Narodowej. Nowy szef MSWiA urodził się 4 lutego 1968 r. Ukończył Szkołę Sportów Letnich im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym […]