WNIOSEK POROZUMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH REPREZENTUJĄCYCH PRACOWNIKÓW POLICJI O SPOTKANIE Z WICEMINISTREM WĄSIKIEM.

Koleżanki i Koledzy przedstawiamy do Waszej wiadomości wniosek Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji do wiceministra spraw wewnętrznych Pana Macieja Wąsika z dnia 10 września 2021 r. Organizacje związkowe zrzeszające pracowników Polska Policja wnoszą do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedyskutowanie: 1) projektu ustawy modernizacyjnej wraz z założeniami planowanych podwyżek pracowników […]

Odszkodowanie za nierówności płacowe

Każdy pracownik ma prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za swoją pracę. Część zatrudnionych może przy tym żądać pensji jeszcze przed wykonaniem zleconych obowiązków. Wynagrodzenie powinno być przy tym sprawiedliwe – jeśli tak nie będzie, zatrudniony może starać się o odpowiednie zadośćuczynienie. Jak starać się o odszkodowanie za nierówności płacowe?   Pełny tekst informacji tutaj….