Pracodawcy zaczynają dostrzegać kondycję psychiczną pracownika

Pandemia obniżyła odporność psychiczną pracowników. Trudności z radzeniem sobie w pracy mają dziś ci, którzy dobrze funkcjonowali w normalnych warunkach. W skrajnych przypadkach kończy się to porzuceniem pracy. Pracodawcy zaczynają więc mierzyć kondycję psychiczną pracowników, a w firmach pojawili się menedżerowie od szczęścia. Zdaniem ekspertów, szkolenia BHP powinny obejmować także odporność psychiczną. Wzrasta bowiem tzw. […]

Podwyższone koszty uzyskania przychodu – wzór z omówieniem

Koszty podstawowe w wysokości 250 zł przysługują każdemu pracownikowi otrzymującemu w danym miesiącu przychód ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Podwyższone koszty uzyskania przychodu wynoszą natomiast 300 zł i są stosowane w przypadku pracownika, który zamieszkuje poza miejscowością wykonywania pracy i ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do miejsca pracy. […]

Refundacja okularów – jak często należy się pracownikowi?

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. Oprócz badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych musi on zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, jeżeli konieczność ich stosowania będzie wynikała z zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy. W związku z tym refundacja okularów jest obowiązkiem leżącym po stronie pracodawcy.   Pełny tekst informacji tutaj….

Fundusz nagród powróci w 2022 roku

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt budżetu na 2022 rok. Z informacji jakie przekazał resort finansów wynika, że fundusz płac w państwowej sferze budżetowej wzrośnie w przyszłym roku o ok. 4,4 proc. Co więcej, przywrócony ma zostać także fundusz nagród, który w tym roku – zgodnie z brzmieniem ustawy okołobudżetowej – nie został powołany do życia. […]

Wynagrodzenie za taką samą pracę powinno być takie samo dla wszystkich pracowników

Przepisy kodeksu pracy chronią pracowników przed dyskryminacją także pod względem zarobków Oznacza to, że wynagrodzenie za taką samą pracę na takim samym stanowisku powinno być takie samo w przypadku różnych pracowników. Czy to oznacza, że pracodawca nie powinien oferować nowym pracownikom wyższej pensji, niż otrzymują już ich koledzy? Niekoniecznie.   Pełny tekst informacji tutaj….