Odszkodowanie za utratę pracy – kiedy jest dopuszczalne?

Utrata pracy nie zawsze musi następować z uzasadnionych przyczyn. Niekiedy pracodawcy zwalniają swoich pracowników wbrew przepisom prawa pracy. W takim przypadku możliwe jest ubieganie się o zapłatę stosownego odszkodowania – trzeba jednak wiedzieć, kiedy i jak wystąpić z takim żądaniem. Kiedy należy się odszkodowanie za utratę pracy? Wyjaśniamy w artykule!   Pełny tekst informacji tutaj….

Zaległy urlop wypoczynkowy – do kiedy można go wykorzystać?

Zawarcie umowy o pracę daje pracownikowi możliwość korzystania z szeregu uprawnień pracowniczych regulowanych przez Kodeks pracy. Jednym z nich jest prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, przy czym urlop, który nie zostanie wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, wówczas powstaje zaległy urlop. Do kiedy można go wykorzystać? Podpowiadamy w […]