Propozycja średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2018 rok

W załączeniu prezentujemy pismo otrzymane z Ministerstwa Finansów zawierające propozycję średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018. W piśmie tym niestety zawarta jest niepomyślna informacja o planowanym zamrożeniu funduszu wynagrodzeń.

Pismo z dnia 12 czerwca br.