Współpraca z Kancelarią Prawną Custos

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji informuje wszystkich Członków, że podjęliśmy współpracę z Kancelarią Prawną Custos w zakresie dostarczania usług prawnych z wynegocjowaną zniżką 25% – 45% na wszystkie usługi prawne oferowane przez Kancelarię. Karty zniżkowe przeznaczone dla członków Naszego Związku są bezpłatne i będą dostępne u Przewodniczących Wojewódzkich i Szkolnych Zarządów. Zniżka przysługuje tylko osobom zrzeszonym w NSZZ Pracowników Policji. Więcej informacji na temat usług można znaleźć na https://kancelariecustos.pl/