Zmiana godziny rozpoczęcia Debaty w dniu 15 listopada br.

Informujemy, że uległa zmianie godzina rozpoczęcia Debaty „Pracownik Policji Niewidzialne Serce Własnej Formacji”. Debata rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie trwała do godziny 14:30.