Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 11.05.2018 roku skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Pismo to informuje Pana Ministra o podjęciu przez NSZZ Pracowników Policji działań będących rezultatem braku reakcji strony rządowej na wcześniejsze postulaty oraz brak podjęcia współpracy w celu wypracowania konkretnych rozwiązań. Działania te polegać będą na kierowaniu przez pracowników do Ministra MSWiA apelu, o którym mowa w poprzednim wpisie (tutaj) oraz przeprowadzeniu wśród pracowników referendum w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej pod patronatem NSZZ Pracowników Policji.

Pismo z dnia 11 maja br.