Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – STANOWISKO DS. OBRONNYCH

📣 Przedstawiamy trzydziesty ósmy post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni!”,w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

📌 Poprzednio przybliżyliśmy trzydzieści siedem stanowisk, które zajmują pracownicy Policji m.in stanowisko ds. Wsparcia Technicznego – Teleinformatyka ,Kadrowca, Mechanika, Pełnomocnika ds. OIN, (na końcu postu znajdziesz linki), dziś chcemy Wam przybliżyć – Stanowisko ds. Obronnych.

❗W zakresie zadań pracowników Policji zatrudnionych na stanowisku ds. Obronnych znajduje się m.in :

🟪 opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji mobilizacyjno – obronnej jednostki Policji,

🟪 opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji dotyczącej działania jednostki Policji w sytuacjach kryzysowych,

🟪 wprowadzanie danych statystycznych do policyjnych systemów informatycznych,

🟪 przygotowywanie analiz stanu bezpieczeństwa jednostki Policji,

🟪 współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjami na terenie powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

🟪 prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem pozwoleń na posiadanie broni pneumatycznej.

📌 Pracowników Policji zatrudnionych na stanowiskach ds. obronnych cechuje obiektywizm i wnikliwość w ocenie faktów. Często pracują pod wpływem dużego stresu, a jednocześnie obowiązuje ich szereg przepisów prawa, które muszą bezwzględnie stosować w opracowywanych dokumentach dotyczących działań jednostki w sytuacjach kryzysowych. Ciąży na nich ogromna odpowiedzialność, która powinna być adekwatne wysoko wynagradzana.

❗ W obliczu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy praca pracowników Policji zatrudnionych na stanowiskach ds. obronnych nabiera szczególnego znaczenia. Dziękujemy im za rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych.

#pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszycyniezbedni #obronność
#sytuacjekryzysowe #zarządzaniekryzysowe #Policja #nszzpp #nszzpracownikówpolicji

Zdjęcie:”Przygotowania obronne w Policji. Podstawowa wiedza i dobre praktyki.”
pod redakcją naukową Agaty Tyburskiej , Aleksandra Babińskiego, Szczytno 2018.

 

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz na Naszym Facebook

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość co do roli pracowników Policji – udostępnienij post na Facebook

👉 Poprzednie posty

Nr 1 – Informatyk
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7216

Nr 2 – Sprzątaczka
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7233

Nr 3 – Finansista
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7246

Nr 4 – Konserwator
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7275

Nr 5 – Pełnomocnik ds. OIN
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7289

Nr 6 – Mechanik
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7307

Nr 7 – Kadrowiec
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7335

Nr 8 – Rusznikarz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7349

Nr 9 – Stanowisko do spraw poszukiwań międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7383

Nr 10 Kucharz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7411

Nr 11 Biegły Laboratorium Kryminalistyczne

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7433

Nr 12 Pilot

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7470

Nr 13 Sekretarka

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7495

Nr 14 Psycholog

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7831

Nr 15 Hydraulik

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7886

Nr 16 Stanowisko ds. Skarg i Wniosków

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7894

Nr 17 Stanowisko ds. Obsługi Stanowiska Kierowania w Jednostce

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7947

Nr 18 Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7983

Nr 19 Inspektor Ochrony Danych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8006

Nr 20 Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych Ruch Drogowy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8033

Nr 21 Archiwista

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8059

Nr 22 Kierownik Kancelarii Tajnej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8073

Nr 23 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8109

Nr 24 Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8133

Nr 25 Stanowisko ds. Systemów Radiokomunikacyjnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8149

Nr 26 Stanowisko ds. Obsługi Recepcyjnej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8179

Nr 27 Stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8206

Nr 28 Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8245

Nr 29 Stanowisko ds. Budowlanych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8252

Nr 30 Stanowisko ds. Pozwoleń na Broń

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8274

Nr 31 Stanowisko ds. Organizacji Przedsięwzięć Międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8293

Nr 32 Stanowisko ds. Nadzoru Instalacji Sanitarnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8312

Nr 33 Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej Systemu Wspomagania Dowodzenia

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8336

Nr 34 Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych – Kryminalnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8346

Nr 35 Stanowisko ds. Wsparcia Technicznego Teleinformatyka

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8375

Nr 36 Stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8392

Nr 37 Stanowisko ds. Opieki Weterynaryjnej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8404