Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – KIEROWNIK KANCELARII TAJNEJ

Przedstawiamy dwudziesty drugi post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni!”, w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

Poprzednio przybliżyliśmy dwadzieścia jeden stanowisk, które zajmują pracownicy Policji m.in sekretarki, biegłego w laboratorium kryminalistycznym, mechanika(na końcu postu znajdziesz linki), dziś przedstawimy stanowisko, które sprawuje nadzór nad dokumentacją niejawną w jednostce – Kierownik Kancelarii Tajnej.

Kierownik Kancelarii Tajnej kontroluje poprawność oznaczania dokumentów niejawnych i zwraca je wykonawcom merytorycznym do uzupełnienia w przypadku gdy nie spełniają wymogów formalnychw celu nie dopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Pracownicy Policji zatrudnieni na tym stanowisku przyjmują, ewidencjonują, przechowują, przekazują i wysyłają dokumenty niejawne w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych w jednostce.

W celu nadzoru nad materiałami niejawnymi prowadzi skorowidze funkcjonariuszy i pracowników mających w swojej dyspozycji dokumenty niejawne, sporządza wykazy pobranych dokumentów niejawnych oraz okresowo rozlicza dokumenty z dziennikiem ewidencyjnym w celu nie dopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Rozlicza również policjantów i pracowników jednostki z posiadanych dokumentów niejawnych, w przypadku rozwiązania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia do innej jednostki/komórki organizacyjnej Policji oraz potwierdza fakt rozliczenia na karcie obiegowej.

Ważnym elementem pracy kierownika kancelarii tajnej jest odnotowywanie w urządzeniach ewidencyjnych zwrot dokumentów niejawnych ostatecznie zakończonych, sporządzanie spisów archiwalnych i protokołów brakowania.

Warto zaznaczyć,że w celu prawidłowego przechowywania dokumentów, kierownik kancelarii tajnej rozlicza wszystkie pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych , co umożliwia sprawdzenie stanu ewidencyjnego dokumentów niejawnych ze stanem faktycznym.

W zakresie zadań kierownika kancelarii tajnej jest dokonywanie skreśleń i adnotacji dotyczących znoszenia lub zmiany klauzuli tajności na dokumentach niejawnych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że pracownicy Policji zatrudnieni na stanowisku Kierownika Kancelarii Tajnej są – w swej dziedzinie – wysokiej klasy specjalistami, stąd konieczność samorozwoju i częstego doszkalania się w zakresie zmieniających się przepisów prawa, a równocześnie ich wynagrodzenie nie jest adekwatne do odpowiedzialności, która na nich spoczywa!

#pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszycyniezbedni
#kierownikkancelariitajnej
#kancelariatajna

 

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz na Naszym Facebook

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość co do roli pracowników Policji – udostępnienij post na Facebook

👉 Poprzednie posty

Nr 1 – Informatyk
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7216

Nr 2 – Sprzątaczka
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7233

Nr 3 – Finansista
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7246

Nr 4 – Konserwator
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7275

Nr 5 – Pełnomocnik ds. OIN
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7289

Nr 6 – Mechanik
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7307

Nr 7 – Kadrowiec
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7335

Nr 8 – Rusznikarz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7349

Nr 9 – Stanowisko do spraw poszukiwań międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7383

Nr 10 Kucharz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7411

Nr 11 Biegły Laboratorium Kryminalistyczne

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7433

Nr 12 Pilot

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7470

Nr 13 Sekretarka

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7495

Nr 14 Psycholog

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7831

Nr 15 Hydraulik

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7886

Nr 16 Stanowisko ds. Skarg i Wniosków

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7894

Nr 17 Stanowisko ds. Obsługi Stanowiska Kierowania w Jednostce

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7947

Nr 18 Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7983

Nr 19 Inspektor Ochrony Danych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8006

Nr 20 Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych Ruch Drogowy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8033

Nr 21 Archiwista

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8059