Ważne zmiany dla pracowników – zmiany prawa pracy

❗Nowe obowiązki dla pracodawców i prawa dla pracowników od 17.11.23 r. wprowadza zmienione rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2023 poz. 2367).

📣 Nowe regulacje:

☑️ dodatkowy monitor lub podstawka od pracodawcy – za sprawą nowych regulacji pracownicy, którzy w pracy korzystają z laptopów, zyskają prawo do wyposażenia stanowiska pracy w dodatkowy monitor ekranowy. Alternatywą będzie podstawka zapewniająca ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika,

☑️ refundacja nie tylko okularów, ale też szkieł kontaktowych – według obecnych regulacji okulary dla pracownika pracującego przy monitorze ekranowym ma obowiązek zapewnić pracodawca, jeśli lekarz medycyny pracy podczas badania kontrolnego wydał zaświadczenie, że pracownik potrzebuje ich podczas pracy przy komputerze. Teraz będzie dotyczyć to także soczewek kontaktowych,

☑️ oświetlenie stanowiska pracy – nowa regulacja określa także minimalne wymagania, jakie powinny spełniać miejsce pracy. „Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, umożliwiającą umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych”,

📌 Do kiedy czas ma pracodawca?

Pracodawcy będą zobowiązani do dostosowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Źródło : TVN24 Biznes
#wartoprzeczytać
#nszzpp #nszzpracownikowpolicji

Rozporządzenie 👇
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

Artykuł 👇
https://tvn24.pl/…/prawo-pracy-zmiany-od-17-listopada…