Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – ARCHIWISTA

Przedstawiamy dwudziesty pierwszy post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni!”, w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

Poprzednio przybliżyliśmy dwadzieścia stanowisk, które zajmują pracownicy Policji m.in pilota, rusznikarza, Inspektora Ochorny Danych (na końcu postu znajdziesz linki), dziś zajmiemy się stanowiskiem, w zakresie zadań którego znajduje się dbanie o jawne i niejawne dokumenty przekazane do składnicy akt/archiwum- stanowisko Archiwisty.

W zakresie zadań archiwisty znajduje się gromadzenie, zabezpieczanie i porządkowanie dokumentacji będącej na stanie składnicy akt/archiwum. Wielkość zasobów archiwlanych jest bardzo imponująca, a oddaje to jedna z jednostek miar używanych w sprawozdawczości archiwów – metry bieżące! Ilość tomów akt, teczek przechodzących przez ręce archiwisty jest… spektakularna!

A czy wiecie, że każde archiwum /składnica akt posiada higrometr? To urządzenie które umożliwia bieżącą kontrolę warunków, w których przechowywane są dokumenty. To bardzo ważne aby nie uległy uszkodzeniom! Często dokumenty te są udostępniane w celu ponownej weryfikacji, bądź co ważne, podjęcia spraw na nowo.

To właśnie za sprawą prowadzonej profilaktyce przez archiwistów, która stanowi ogół czynności zmierzających do przeciwdziałania ujemnym wpływom atmosferycznym, biologicznym i mechanicznym na zasób archiwalny, możemy być pewni,że dokumenty złożone do archiwum/składnicy akt są w bardzo dobrym stanie.

Codzienna praca archiwisty to przyjmowanie akt spraw ostatecznie zakończonych na podstawie spisów akt, przekazywanie materiałów archiwalnych do innych archiwów państwowych a także wykonywanie kserokopii dokumentów, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji.

Pracownicy Policji zatrudnieni na tym stanowisku informują również Pełnomocnika ds. OIN o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zgubienia dokumentów niejawnych wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Jednym z ważniejszych zadań archiwisty jest sprawdzanie protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia, polegająca w szczególności na porównaniu dokumentów przeznaczonych do brakowania, z zapisami zawartymi w protokole oceny.

Pracowników Policji zatrudnionych na stanowsku archiwisty charakteryzuje skrupulatność, rzetelność a ich profesjonalizm oraz umiejętność panowania nad ogromną ilością zasobu archiwlanego jest nieoceniona dla prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki Policji, jednocześnie chcemy podkreślić, że wynagrodzenie osób zatrudnionych na stanowisku archiwisty jest zdecydowanie za niskie!

#pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszyscyniezbedni
#nszzpp #nszzpracownikowpolicji
#archiwista

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz na Naszym Facebook

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość co do roli pracowników Policji – udostępnienij post na Facebook

👉 Poprzednie posty

Nr 1 – Informatyk
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7216

Nr 2 – Sprzątaczka
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7233

Nr 3 – Finansista
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7246

Nr 4 – Konserwator
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7275

Nr 5 – Pełnomocnik ds. OIN
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7289

Nr 6 – Mechanik
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7307

Nr 7 – Kadrowiec
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7335

Nr 8 – Rusznikarz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7349

Nr 9 – Stanowisko do spraw poszukiwań międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7383

Nr 10 Kucharz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7411

Nr 11 Biegły Laboratorium Kryminalistyczne

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7433

Nr 12 Pilot

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7470

Nr 13 Sekretarka

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7495

Nr 14 Psycholog

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7831

Nr 15 Hydraulik

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7886

Nr 16 Stanowisko ds. Skarg i Wniosków

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7894

Nr 17 Stanowisko ds. Obsługi Stanowiska Kierowania w Jednostce

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7947

Nr 18 Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7983

Nr 19 Inspektor Ochrony Danych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8006

Nr 20 Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych Ruch Drogowy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8033