Porozumienie z Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Strażaków „Florian” o wzajemnej współpracy

Miło nam poinformować,że w dniu 14 listopada 2023r., zostało podpisane Porozumienie o Wzajemnej Współpracy pomiędzy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Policji reprezentowanym przez kol. Janusza Bochenka Wiceprzewodniczącego KKW a Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, reprezentowanym przez kol.Łukasza Kunek.

💪 Jest to porozumienie, które w znaczący sposób przyczyni się do uskutecznienia działań statutowych obu organizacji a także zapewni wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonych przez organizacje spraw.

Związek Zawodowy Strażaków „FLORIAN”

#nszzpp #nszzpracownikowpolicji
#pracownikpolicji
#współpraca #porozumienie
#zzflorian #floriandziała