Spotkanie z Szefem Służby Cywilnej

W dniu 17 listopada 2023 r. wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji kol. Joanna Rosińska spotkała się z Szefem Służby Cywilnej Panem Dobrosławem Dowiatem – Urbańskim.

Spotkanie z Szefem Służby Cywilnej było bardzo merytoryczne i daje perspektywy na lepszą przyszłość również dla naszej grupy zawodowej.

Jednocześnie dostrzegając potrzebę zmian i rozwoju pracowników Policji na ręce Szefa Służby Cywilnej zostało złożone pismo wraz z wnioskami:

🔵 o rozpoczęcie prac legislacyjnych mających na celu umożliwienie przeniesienia do służby cywilnej – „z urzędu” – pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, których zakres obowiązków oraz kwalifikacje zawodowe są adekwatne do objęcia stanowiska w tej służbie,

🔵 o opracowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, która określi cele i ramy finansowe i jednocześnie umożliwi utworzenie oraz zaplanowanie rezerwy budżetowej na modernizację służby cywilnej a tym samym zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników Policji, począwszy od 2024 r.

❗Powyższe wnioski są kontynuacją działań wszystkich przedstawicieli strony społecznej, które dotyczą m.in inicjowania zmian w przepisach prawa, a także są reakcją na bieżące potrzeby i konieczność podniesienia prestiżu pracowników Policji.

📌 Walka o wzrost wynagrodzeń pracowników Policji jest dla Naszej organizacji sprawą priorytetową, jednak nie mniej ważne są regulacje prawne, które będą procentowały w przyszłości.

#służbacywilna
#pracownikPolicji #policja
#nszzpp #nszzpracownikowpolicji