Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – PSYCHOLOG

Przedstawiamy czternasty post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni!”, w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

Poprzednio przybliżyliśmy trzynaście stanowisk, które zajmują pracownicy Policji m.in sprzątaczki, sekretarki, mechanika , informatyka (na końcu postu znajdziesz linki), dziś zajmiemy się stanowiskiem, które dba o szeroko pojete zdrowie psychiczne funkcjonariuszy i pracowników Policji – stanowisko psychologa.

W zakresie zadań osób zatrudnionych na tym stanowisku znajduje się m.in prowadzenie doskonalenia zawodowego w obszarze profilaktyki zaburzeń psychicznych, umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem. Inicjują i współprowadzą badania naukowe w zakresie postaw oraz motywacji funkcjonariuszy i pracowników Policji, sporządzanie analizy dot. nastrojów pracowniczych oraz proponowanie wniosków w tym zakresie.

Ich wsparcie jest nieocenione w przypadkach zdarzeń traumatycznych, zachowań nałogowych, zespołu presuicydalnego i żałoby, dzięki interwencjom psychologicznym możlwe jest utrzymywane zdolności funkcjonariuszy do służby/pracowników do pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku psychologa udzielają również konsultacji psychologicznych dla przełożonych w celu pomocy i dostarczenia informacji pomocnych przy właściwej reakcji i ocenie zaistniałych sytuacji.

Nasze koleżanki i koledzy zajmujące stanowisko psychologia to specjaliści w swojej dziedzinie, często działają pod presją czasu i pod wpływem dużego stresu. Spoczywa na nich ogromną odpowiedzialność – zatem ich praca powinna być wysoko wynagradzana.

Szanowni Psycholodzy Wasze wsparcie jest nieocenione!

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz na Naszym Facebook

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość co do roli pracowników Policji – udostępnienij post na Facebook

👉 Poprzednie posty

Nr 1 – Informatyk
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7216

Nr 2 – Sprzątaczka
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7233

Nr 3 – Finansista
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7246

Nr 4 – Konserwator
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7275

Nr 5 – Pełnomocnik ds. OIN
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7289

Nr 6 – Mechanik
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7307

Nr 7 – Kadrowiec
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7335

Nr 8 – Rusznikarz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7349

Nr 9 – Stanowisko do spraw poszukiwań międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7383

Nr 10 Kucharz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7411

Nr 11 Biegły Laboratorium Kryminalistyczne

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7433

Nr 12 Pilot

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7470

Nr 13 Sekretarka

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7495