XXII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Jasnogórskiego – fotorelacja

W dniu 24 września 2023 r. już po raz 22 odbyły się Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. W pielgrzymce policjantów i pracowników cywilnych oraz ich rodzin, obok wszystkich pielgrzymów, Komendanta Głównego Policji gen.insp. dr Jarosława Szymczyka oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji i innych przedstawicieli garnizonów Policji z całego kraju wraz z rodzinami, licznie obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych, w tym nasza dość liczna grupa na czele z Koleżanką Przewodniczącą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji Bożeną Cichorską.

 

Pielgrzymka rozpoczęła się zbiórką na Placu Biegańskiego o godz.11.30, gdzie już „powitać” mogliśmy Sztandar NSZZ PP, pięknie prezentujący się wśród grona innych sztandarów, których liczba i dostojność robi ogromne wrażenie.

Następnie dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji i uroczystości rozpoczęły się.

Wyznaczeni delegaci złożyli wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego, a część tę uświetnił występ policyjnego chóru z Warmii i Mazur, który przepięknie zaintonował Marsz Legionów przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Potem pielgrzymi ruszyli Aleją Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry, a po drodze do Sanktuarium odbyła się jeszcze jedna ważna uroczystość, Apel Pamięci przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza, gdzie oddano hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz policjantów poległych w służbie. Wyznaczone delegacje wyróżnionych organizacji, w tym NSZZ Pracowników Policji, w skład której wchodzili: Bożena Cichorska, Anna Kwasiborska oraz Jacek Rembiszewski, złożyły wieńce pod obeliskiem.

 

O 13.15 na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została msza święta w intencji pielgrzymujących i ich rodzin. Uroczystości modlitewnej cały czas towarzyszył warmińsko mazurski chór policyjny, wraz z policyjną orkiestrą, którzy swoim kunsztem wspaniale podkreślili znaczenie i wartość tych wydarzeń.

Na zakończenie pielgrzymki głos zabrał Komendant Główny Policji oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

 

Pielgrzymi środowiska policyjnego pomodlili się także przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej i tym samym zakończyli tegoroczne – XXII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego.

 

 

 

foto kol. Łukasz Janiszewski