OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI w sprawie postu umieszczonego w przestrzeni medialnej przez ZZPP w dniu 27 września 2023 r.,
pt. : „Wy pytacie – My odpowiadamy”

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI
jest Organizacją zrzeszająca najwięcej Pracowników Policji, działającą w środowisku policyjnym już niemal 30 lat i przez te wszystkie lata nigdy nie zeszliśmy do poziomu polityki kłamstwa jako narzędzia stosowanego w celu pomniejszania skali działań jednych organizacji dla przypisywania sobie wspólnych przedsięwzięć, jako własnych zasług. Nadal nie zamierzamy tego czynić, a niniejsze Oświadczenie jest spowodowane faktem wprowadzenia takiej narracji przez ZZPP.

Niezrozumiała jest dla Nas obecna retoryka ZZPP, która ma na siłę przekonywać, iż- cyt.: ” Tylko nasze działania … ” są jedyne i słuszne, albowiem jako NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI mamy świadomość, że jest to nieprawda i taka narracja narażałaby Nas nie tylko na śmieszność, ale też na słuszny gniew innych Organizacji i ich Członków, których takie stwierdzenia zwyczajnie obrażają. Dla takich zachowań jakie obecnie prezentuje ZZPP stanowczo mówimy NIE!

Jako NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI uważamy, że praca i działania Wszystkich Organizacji Związkowych są potrzebne i przyczyniają się do osiągania wspólnych celów. Najbardziej spektakularnym dowodem na ich moc i moc wspólnej drogi jest ostatni Marsz Gniewu, gdzie w bardzo licznych swoich reprezentacjach szliśmy „ramię w ramię” obok siebie.

Nie będziemy tu przytaczać ogromnej ilości naszych pism, wystąpień, grafik, relacji, w tym z Sejmu, czy MSWiA. Nie ma inicjatywy, sprawy czy też działań, dotyczących wszelkich aspektów z szeroko pojętymi kwestiami pracowniczymi, w których nie zaistniałaby nasza interwencja. Liczymy na Państwa własną i rzeczową interpretację faktów, a nie tylko gotowych „opowieści o wątpliwej treści” zamieszczanych w przestrzeni publicznej na ilość bez patrzenia na ich jakość.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Związkowców oraz tych Niezrzeszonych
i zapewniamy, iż nadal będziemy usilnie
i z rzetelnym staraniem podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników Policji, bo nie tak łatwo Nas zniechęcić, a puste frazesy nie robią na Nas wrażenia.

Przewodnicząca
KKW NSZZ PP
Bożena Cichorska