Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – STANOWISKO DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przedstawiamy dwudziesty czwarty post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni!”, w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

Poprzednio przybliżyliśmy dwadzieścia trzy stanowiska, które zajmują pracownicy Policji m.in kadrowca, pełnomocnika ds. OIN, mechanika(na końcu postu znajdziesz linki), dziś przedstawimy stanowisko, które zapanowało nad żywiołem 🔥 – stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej.

Podstawowym zadaniem pracowników Policji zatrudnionych na stanowisku ds. ochrony przeciwpożarowej jest dbanie o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w jednostce Policji, wiąże się z tym szereg bardzo odpowiedzialnych zadań m.in :

🔴 przygotowywanie i przeprowadzanie w jednostkach Policji kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz opracowywanie zaleceń pokontrolnych i egzekwowanie ich wykonania,

🔴 współudział w opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Policji,

🔴 sporządzanie rocznych informacji ze stanu ochrony przeciwpożarowej,

🔴 uczestniczenie w dochodzeniach pożarowych, analizowanie przyczyn powstania pożaru oraz opracowywanie zaleceń po pożarowych,

🔴 branie udziału w pracach zespołów ustalających zakres prac remontowych obiektów Policji oraz opiniowanie warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego przedsięwzięć remontowo-budowlanych prowadzonych w jednostce,

🔴 uczestniczenie w pracach różnych zakładowych Komisji m.in. ds. poprawy warunków służby/pracy, opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dot. przepisów przeciwpożarowych,

🔴 przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wytwarzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie.

📌 Osoby na tym stanowisku cechują obiektywizm i wnikliwość w ocenie faktów. Często pracują pod wpływem dużego stresu, a jednocześnie obowiązuje ich szereg przepisów prawa, które muszą bezwzględnie stosować w prowadzonych postępowaniach.
Ciąży na nich ogromna odpowiedzialność, która powinna być adekwatne wysoko wynagradzana!

#pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszycyniezbedni
#ppoż #ochronaprzeciwpożarowa
#nszzpp #nszzpracownikówpolicji

 

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz na Naszym Facebook

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość co do roli pracowników Policji – udostępnienij post na Facebook

👉 Poprzednie posty

Nr 1 – Informatyk
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7216

Nr 2 – Sprzątaczka
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7233

Nr 3 – Finansista
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7246

Nr 4 – Konserwator
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7275

Nr 5 – Pełnomocnik ds. OIN
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7289

Nr 6 – Mechanik
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7307

Nr 7 – Kadrowiec
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7335

Nr 8 – Rusznikarz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7349

Nr 9 – Stanowisko do spraw poszukiwań międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7383

Nr 10 Kucharz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7411

Nr 11 Biegły Laboratorium Kryminalistyczne

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7433

Nr 12 Pilot

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7470

Nr 13 Sekretarka

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7495

Nr 14 Psycholog

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7831

Nr 15 Hydraulik

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7886

Nr 16 Stanowisko ds. Skarg i Wniosków

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7894

Nr 17 Stanowisko ds. Obsługi Stanowiska Kierowania w Jednostce

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7947

Nr 18 Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7983

Nr 19 Inspektor Ochrony Danych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8006

Nr 20 Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych Ruch Drogowy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8033

Nr 21 Archiwista

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8059

Nr 22 Kierownik Kancelarii Tajnej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8073

Nr 23 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8109