Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – STANOWISKO DS. ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIĘDZYNARODOWYCH

Przedstawiamy trzydziesty pierwszy post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni!”,w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

Poprzednio przybliżyliśmy trzydzieści stanowisk, które zajmują pracownicy Policji m.in stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych, stanowisko ds. Obsługi Stanowiska Kierowania, mechanika, rusznikarza (na końcu postu znajdziesz linki), dziś chcemy Wam przybliżyć – Stanowisko ds. Organizacji Przedsięwzięć Międzynarodowych.

W zakresie zadań pracowników Policji zajmującymi się organizacją przedsięwzięć międzynarodowych znajduje się m.in:

🟩 przygotowywanie pod względem organizacyjno – logistycznym spotkania międzynarodowego oraz spotkania krajowego z udziałem kierownictwa polskiej Policji i kierownictwa Biura Międzynarodowej Współpracy Policji we współpracy z partnerami zagranicznymi,

🟩 opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na potrzeby realizacji spotkań międzynarodowych i krajowych oraz bieranie udział w pracach komisji przetargowych,

🟩 prowadzenie ewidencji sprawozdań przesyłanych przez jednostki/komórki organizacyjne Policji z zakresu zrealizowanych przedsięwzięć międzynarodowych,

🟩 prowadzenie terminarza przedsięwzięć międzynarodowych Komendanta Głównego Policji, zastępców Komendanta Głównego Policji oraz kierownictwa Biura Międzynarodowej Współpracy Policji,

🟩 sporządzanie i przekazywanie do jednostek i komórek organizacyjnych Policji informacje dotyczące planowanych i realizowanych przedsięwzięć międzynarodowych,

🟩 zapewnianiem opieki przedstawicielom delegacji zagranicznych przybyłych na zaproszenie Komendanta Głównego Policji i Zastępców Komendanta.

Pracownik Policji zatrudniony na stanowisku, które zajmuje się organizacją przedsięwzięć międzynarodowych posiada wykształcenie wyższe, często znajomość kilku języków obcych czy przepisów prawa m.in z zakresu Prawa o Zamówieniach Publicznych. Nie jest mu obca wiedza z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz praca pod wpływem stresu i bardzo dobra organizacja pracy własnej – to wysokiej klasy specjaliści, dlatego powinni być adekwatne wysoko wynagrodzani!

#pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszycyniezbedni
#przedsięwzięciamiędzynarodowe #protokółdyplomatyczny
#nszzpp #nszzpracownikówpolicji

 

 

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz na Naszym Facebook

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość co do roli pracowników Policji – udostępnienij post na Facebook

👉 Poprzednie posty

Nr 1 – Informatyk
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7216

Nr 2 – Sprzątaczka
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7233

Nr 3 – Finansista
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7246

Nr 4 – Konserwator
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7275

Nr 5 – Pełnomocnik ds. OIN
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7289

Nr 6 – Mechanik
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7307

Nr 7 – Kadrowiec
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7335

Nr 8 – Rusznikarz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7349

Nr 9 – Stanowisko do spraw poszukiwań międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7383

Nr 10 Kucharz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7411

Nr 11 Biegły Laboratorium Kryminalistyczne

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7433

Nr 12 Pilot

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7470

Nr 13 Sekretarka

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7495

Nr 14 Psycholog

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7831

Nr 15 Hydraulik

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7886

Nr 16 Stanowisko ds. Skarg i Wniosków

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7894

Nr 17 Stanowisko ds. Obsługi Stanowiska Kierowania w Jednostce

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7947

Nr 18 Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7983

Nr 19 Inspektor Ochrony Danych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8006

Nr 20 Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych Ruch Drogowy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8033

Nr 21 Archiwista

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8059

Nr 22 Kierownik Kancelarii Tajnej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8073

Nr 23 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8109

Nr 24 Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8133

Nr 25 Stanowisko ds. Systemów Radiokomunikacyjnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8149

Nr 26 Stanowisko ds. Obsługi Recepcyjnej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8179

Nr 27 Stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8206

Nr 28 Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8245

Nr 29 Stanowisko ds. Budowlanych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8252

Nr 30 Stanowisko ds. Pozwoleń na Broń

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8274