Pismo do p.o. Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia

W dniu 6 lutego 2024 r.  wystosowaliśmy pismo do p.o Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia o ustanowienie na dzień 17 lutego, w którym zgodnie z nowelizacją Ustawy o Służbie Cywilnej przypada Dzień Służby Cywilnej, święta wszystkich pracowników Policji.

Mamy również nadzieję,że Pan Komendant pozytywnie przychyli się do naszej prośby o uruchomienie środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Policji.

#nszzpp #nszzpracownikówpolicji
#pracownikpolicji #nszzppdziała