Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – STANOWISKO DS. PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ, NIELETNICH I PATOLOGII

Przedstawiamy trzydziesty szósty post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni!”,w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

Poprzednio przybliżyliśmy trzydzieści pięć stanowisk, które zajmują pracownicy Policji m.in stanowisko ds. Wsparcia Technicznego – Teleinformatyka, Kucharza, Sekretarki, Biegłego w Laboratorium Kryminalistycznym (na końcu postu znajdziesz linki), dziś chcemy Wam przybliżyć – Stanowisko ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii. 👩‍💻👶🚨📞📝🗂️

W zakresie zadań pracowników Policji zatrudnionych na stanowisku ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii znajduje się m.in :

🔳 współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką dzieci, młodzieży w celu rozpoznania i identyfikacji zagrożeń zjawiskami patologii społecznej wśród nieletnich,

🔳 realizacja programów profilaktycznych w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk w społeczeństwie,

🔳 organizacja i prowadzenie różnych form spotkań z młodzieżą, rodzicami, pedagogami,

🔳 opracowywanie analiz, dotyczących stanu bezpieczeństwa placówek oświatowo-wychowawczych,

🔳 organizacja i uczestnictwo w szkoleniach tematycznych z zakresu prewencji kryminalnej,

🔳 przygotowanie i opracowywanie materiałów, w celu dalszego wykorzystania w działaniach prewencyjno-profilaktycznych,

🔳 organizacja i uczestniczenie w imprezach i festynach w zakresie profilaktyki społecznej.

📌 Atutami pracowników Policji zatrudnionych na tym stanowisku jest wykształcenie wyższe pedagogiczne, doświadczenie zawodowe w obszarze przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i pracy z młodzieżą, znajomość wielu przepisów prawa (m.in ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania karnego, ustawy o Policji), a także płynne poruszanie się w zakresie specjalistycznych procedur. Niezbędne jest też posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.

❗Dodatkowo pracowników Policji zajmujących się profilaktyką społeczną, nieletnimi i patologią charakteryzuje zdolność swobodnej komunikacji w sytuacjach stresowych, znajomość psychologii a także umiejętność indywidualnej oceny zagrożeń i wdrażanie programów naprawczych. To bardzo trudna, wymagająca dużego wkładu emocjonalnego praca, która zdecydowanie powinna być lepiej wynagradzana.

#pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszycyniezbedni #prewencjakryminalna
#profilaktykaspołeczna #nieletni #Policja
#nszzpp #nszzpracownikówpolicji
Zdjęcie: Kwartalnik Policyjny – Czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz na Naszym Facebook

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość co do roli pracowników Policji – udostępnienij post na Facebook

👉 Poprzednie posty

Nr 1 – Informatyk
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7216

Nr 2 – Sprzątaczka
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7233

Nr 3 – Finansista
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7246

Nr 4 – Konserwator
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7275

Nr 5 – Pełnomocnik ds. OIN
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7289

Nr 6 – Mechanik
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7307

Nr 7 – Kadrowiec
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7335

Nr 8 – Rusznikarz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7349

Nr 9 – Stanowisko do spraw poszukiwań międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7383

Nr 10 Kucharz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7411

Nr 11 Biegły Laboratorium Kryminalistyczne

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7433

Nr 12 Pilot

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7470

Nr 13 Sekretarka

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7495

Nr 14 Psycholog

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7831

Nr 15 Hydraulik

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7886

Nr 16 Stanowisko ds. Skarg i Wniosków

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7894

Nr 17 Stanowisko ds. Obsługi Stanowiska Kierowania w Jednostce

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7947

Nr 18 Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7983

Nr 19 Inspektor Ochrony Danych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8006

Nr 20 Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych Ruch Drogowy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8033

Nr 21 Archiwista

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8059

Nr 22 Kierownik Kancelarii Tajnej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8073

Nr 23 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8109

Nr 24 Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8133

Nr 25 Stanowisko ds. Systemów Radiokomunikacyjnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8149

Nr 26 Stanowisko ds. Obsługi Recepcyjnej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8179

Nr 27 Stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8206

Nr 28 Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8245

Nr 29 Stanowisko ds. Budowlanych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8252

Nr 30 Stanowisko ds. Pozwoleń na Broń

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8274

Nr 31 Stanowisko ds. Organizacji Przedsięwzięć Międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8293

Nr 32 Stanowisko ds. Nadzoru Instalacji Sanitarnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8312

Nr 33 Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej Systemu Wspomagania Dowodzenia

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8336

Nr 34 Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych – Kryminalnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8346

Nr 35 Stanowisko ds. Wsparcia Technicznego Teleinformatyka

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8375