Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych

W dniach 25 – 27 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Naszą organizację, która jest członkiem ZG FZZ reprezentował Janusz Bochenek Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Na posiedzeniu była omawiana m.in sytuacja w poszczególnych branżach zrzeszonych w FZZ oraz aktywność w Radzie Dialogu Społecznego. Zostało również przedstawione rozliczenie finansowe i zakres prac prezydium FZZ za rok ubiegły.

Posiedzenie było doskonałą okazją do rozmowy z Dorotą Gardias Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych m.in o realizacji 20% waloryzacji płac pracowników Policji, która niestety nie umożliwiła odpłaszczenia wynagrodzeń Naszej grupy zawodowej.

Wierzymy,że sytuacja pracowników Policji, którzy należą do szeroko rozumianej sfery budżetowej będzie przedmiotem dalszych działań Forum Związków Zawodowych, co w konsekwencji umożliwi pozyskanie środków na wzrost Naszych wynagrodzeń.

Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias, w związku z zbliżającymi się świętami złożyła życzenia dla wszystkich członków organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych, życząc zdrowych , pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

#nszzpp #nszzpracownikópolicji
#fzz #forumzwiązkówzawodowych