Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – STANOWISKO DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO TELEINFORMATYKA

📣 Przedstawiamy trzydziesty piąty post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni!”,w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

📌 Poprzednio przybliżyliśmy trzydzieści cztery stanowiska, które zajmują pracownicy Policji m.in stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych, Informatyka, Pilota, Psychologa(na końcu postu znajdziesz linki), dziś chcemy Wam przybliżyć – Stanowisko ds. Wsparcia Technicznego w zakresie teleinformatyki.🧑‍💻🌐🔌🔋💿💻🖨️🪛

❗W zakresie zadań pracowników Policji zajmujących się wsparciem technicznym znajduje się m.in. :

🟩 bieżące utrzymywanie i prowadzenie rozwoju własnych, istotnych systemów informacyjnych oraz zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w jednostkach Policji,

🟩 prowadzenie wstępnej obsługi zgłoszonych incydentów teleinformatycznych oraz dokonywanie właściwych wpisów w elektronicznym systemie obsługi zgłoszeń OTRS,

🟩 instalacja, de instalacja, bieżąca eksploatacja, zarządzanie, serwisowanie i prowadzenie ewidencji oprogramowania wraz z prowadzeniem pełnej dokumentacji w tym zakresie,

🟩 zamawianie, pobieranie oraz rozliczanie z pracownikiem magazynu Wydziału Łączności i Informatyki z niezbędnych części do napraw sprzętu teleinformatycznego i prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie,

🟩 branie udział w pracach komisji oceniających stan techniczny i wykonywanie wybrakowania sprzętu łączności i informatyki będącego w ewidencji jednostki Policji,

🟩 zarządzanie stanowiskami dostępowymi do jawnych sieci (biurowej z dostępem do internetu i PSTD),

🟩 prowadzenie spraw serwisowych gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych związanych z eksploatowanymi urządzeniami teleinformatycznymi jednostki oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie,

🟩 wykonywanie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem sieci strukturalnej w jednostce a także pełnienie zastępstwa za Dyżurnego Wojewódzkiego Węzła Łączności

📌 Pracowników Policji, którzy zajmują się wsparciem technicznym w zakresie teleinformatyki charakteryzuje szeroka techniczna wiedza z zakresu funkcjonowania różnego rodzaju urządzeń, programów , aplikacji umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie formacji. Ogromne znaczenie ma ich umiejętność pracy pod wpływem presji czasu, a także dyspozycyjność! Niezbędne na tym stanowisku jest wykształcenie techniczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, a także poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne”.

#pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszycyniezbedni
#wsparcietechniczne #teleinformatyka #serwis #Policja #nszzpp #nszzpracownikówpolicji

 

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz na Naszym Facebook

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość co do roli pracowników Policji – udostępnienij post na Facebook

👉 Poprzednie posty

Nr 1 – Informatyk
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7216

Nr 2 – Sprzątaczka
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7233

Nr 3 – Finansista
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7246

Nr 4 – Konserwator
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7275

Nr 5 – Pełnomocnik ds. OIN
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7289

Nr 6 – Mechanik
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7307

Nr 7 – Kadrowiec
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7335

Nr 8 – Rusznikarz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7349

Nr 9 – Stanowisko do spraw poszukiwań międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7383

Nr 10 Kucharz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7411

Nr 11 Biegły Laboratorium Kryminalistyczne

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7433

Nr 12 Pilot

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7470

Nr 13 Sekretarka

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7495

Nr 14 Psycholog

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7831

Nr 15 Hydraulik

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7886

Nr 16 Stanowisko ds. Skarg i Wniosków

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7894

Nr 17 Stanowisko ds. Obsługi Stanowiska Kierowania w Jednostce

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7947

Nr 18 Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7983

Nr 19 Inspektor Ochrony Danych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8006

Nr 20 Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych Ruch Drogowy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8033

Nr 21 Archiwista

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8059

Nr 22 Kierownik Kancelarii Tajnej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8073

Nr 23 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8109

Nr 24 Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8133

Nr 25 Stanowisko ds. Systemów Radiokomunikacyjnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8149

Nr 26 Stanowisko ds. Obsługi Recepcyjnej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8179

Nr 27 Stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8206

Nr 28 Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8245

Nr 29 Stanowisko ds. Budowlanych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8252

Nr 30 Stanowisko ds. Pozwoleń na Broń

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8274

Nr 31 Stanowisko ds. Organizacji Przedsięwzięć Międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8293

Nr 32 Stanowisko ds. Nadzoru Instalacji Sanitarnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8312

Nr 33 Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej Systemu Wspomagania Dowodzenia

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8336

Nr 34 Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych – Kryminalnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8346