Pismo do Premiera

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 25 lipca br. skierowane w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji przez Kancelarię Prawną Gijewski-Graś sp.k. do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dot. braku jakiejkolwiek reakcji strony rządowej na korespondencję dot. sytuacji pracowników Policji kierowaną przez NSZZ Pracowników Policji w okresie od dnia 5 grudnia 2017 roku do chwili obecnej.
Wszelkie próby zwrócenia uwagi na dramatyczną sytuację płacową pracowników Policji są ostentacyjnie ignorowane, a deklaracje strony rządowej o podjęciu współpracy ze stroną związkową na rzecz działań w sprawie poprawy tej sytuacji pozostały pustymi deklaracjami.
Po raz kolejny Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka apeluje o zaprzestanie ignorowania problemów naszej grupy zawodowej przez stronę rządową.

Pismo z dnia 25 lipca br. do PRM