Zabezpieczenie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń

W załączeniu prezentujemy pismo skierowane w imieniu NSZZ Pracowników Policji przez Kancelarię Prawną Kijewski-Graś sp.k. do MSWiA i Ministerstwa Finansów dot. zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji wynikające z podwyższenia kwoty bazowej w 2019 roku. Jak się okazuje nie przekazano Komendantom Wojewódzkim Policji dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu wynagrodzeń z tego tytułu, jak również z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Nakłady na ten cel zostaną pokryte z puli środków finansowych przekazanych w ramach programu modernizacji służb mundurowych pierwotnie przeznaczonych na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takich działań.

Pismo z dnia 14 listopada br.