Odpowiedź na pismo dot. środków na nagrody z okazji Święta Służby Cywilnej

W dniu dzisiejszym na adres Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji wpłynęła odpowiedź na zapytanie oraz prośbę naszej Organizacji w kwestii uruchomienia przez KGP dodatkowych środków na nagrody dla pracowników Policji z okazji Święta Służby Cywilnej.

Z treścią pisma możecie zapoznać się poniżej.