Posiedzenie grupy roboczej Forum Dialogu Społecznego

Informujemy,  że w dniu 10 czerwca 2016 r w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA ds. Ostatecznego Kształtu Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017-2020. Przedstawiciele wszystkich central związkowych działających w resorcie spraw wewnętrznych i administracji negatywnie ocenili założenia projektu programu modernizacji. W trakcie posiedzenia NSZZ Pracowników Policji […]

Wystąpienie MPOZ do MSWiA

W załączeniu prezentujemy treść wystąpienia Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka w sprawie projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Projekt ten zakłada m.in. wprowadzenie od stycznia 2017 oraz od stycznia 2019 roku podwyżek wynagrodzeń w wysokości […]