Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie udzielenia informacji

W załączeniu prezentujemy pismo skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji za pośrednictwem kancelarii prawnej do Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka w sprawie udzielenia informacji w istotnych kwestiach dotyczących sytuacji pracowników Policji. Są one związane przede wszystkim z płynącymi z MSWiA informacjami o trudnościach w realizacji programu podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Policji w wymiarze i […]

XV Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

W dniu 25 września w Częstochowie odbyły się XV Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. Policyjni pielgrzymi modlili się w intencji poległych podczas służby, za bezpieczeństwo oraz przyszłość ojczyzny i swego zawodu. W uroczystościach uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju z Komendantem Głównym Policji nadinspektorem Jarosławem Szymczykiem […]

Pismo skierowane do doradcy Prezydenta RP

W załączeniu prezentujemy pismo skierowane do Agnieszki Lenartowicz-Łysik – doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej dot. rażących przykładów łamania zasady równego traktowania pracowników Policji w stosunku do funkcjonariuszy realizujących takie same zadania. Wyszczególnione zostały w tym piśmie następujące kwestie:- relacja wynagrodzeń pracowników Policji do uposażeń funkcjonariuszy – relacja wynagrodzeń pracowników Policji do wynagrodzeń pracowników innych służb podległych MSWiA […]

Posiedzenie podzespołu problemowego ds. służb mundurowych

W dniu 8 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla (Forum Związków Zawodowych). W spotkaniu oprócz statutowych członków Podzespołu, strona rządowa reprezentowana była przez Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Porządek posiedzenia przedstawiał się […]

Wręczenie nominacji generalskich w Belwederze

Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości w Belwederze mianował na stopień generalski nadinspektora I Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Andrzeja Szymczyka, Zastępcę Komendanta Głównego insp. Jana Lacha, Zastępcę Komendanta Głównego insp. Helenę Michalak, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Daniela Kołnierowicza, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasza Miłkowskiego, Komendanta Wojewódzkiego […]