Wojewódzka Konferencja Związku Zawodowego Pracowników Policji w Bydgoszczy

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Bydgoszczy. Na kolejną, czteroletnią kadencję delegaci wybrali ponownie p. Zbigniewa Szmigiero na Przewodniczącego WZZ NSZZ Pracowników Policji w Bydgoszczy. Podczas Konferencji z Delegatami spotkali się Komendant Wojewódzki Policji w […]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia ukazał się na łamach prasy oraz w internecie komunikat o wszczęciu postępowania grupowego przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXIV Wydziałem Cywilnym o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z powództwa Małgorzaty Lewickiej działającej w charakterze reprezentanta grupy przeciwko Skarbowi Państwa – Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi […]

nadinsp. Radosław Szymczyk Komendantem Głównym Policji

Premier RP Beata Szydło powołała na stanowisko Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka – dotychczasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Nowy szef Polskiej Policji kierował śląskim garnizonem ponad rok. Służy w Policji od 26 lat. Nowemu Komendantowi nominację wręczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.