Minister podpisał rozporządzenia o podwyżkach wynagrodzeń!

Minister Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenia, które podnoszą wynagrodzenie policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Podwyżka wyniesie przeciętnie 253 zł na każdy etat i obowiązuje od 1 stycznia tego roku. Rozporządzenia podwyższają dodatek za stopień bądź uposażenie zasadnicze. Wzrosną również inne składniki uposażenia. Po uwzględnieniu wszystkich zmian oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie […]

Posiedzenie podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla (FZZ). W punkcie dotyczącym omówienia Ustawy o L-4″ – przedstawiciel MSWiA poinformował, że główne zmiany będą dotyczyły: * rozliczania w 100% pierwszych 30 dni zwolnienia lekarskiego, * środki z […]

Odprawa roczna kadry kierowniczej Policji

Zakończyła się narada kadry kierowniczej podsumowująca roczną pracę polskiej Policji. Komendant Główny Policji podkreślił, że założenia na rok 2016 zostały zrealizowane – świadczą o tym wysokie społeczne oceny pracy policjantów oraz spadająca dynamika przestępczości. Podczas narady omówiono też priorytetowe przedsięwzięcia na rok 2017. Komendant Główny Policji, oceniając efektywność działań Policji w 2016 roku oraz przedstawiając […]