Interpelacja – Minister Finansów

Tym razem Pan Poseł Jan Szopiński oraz Państwo Posłanka i Posłowie: Karolina Pawliczak, Rafał Adamczyk, Paweł Krutul i Wiesław Szczepański – KPP Lewica – swoją interpelację skierowali do Ministra Finansów – Tadeusza Kościńskiego. Po raz kolejny w interpelacji nagłaśniany jest problem niskich wynagrodzeń pracowników Policji oraz traktowania naszej grupy zawodowej w kontekście dyskryminacji płacowej, tak […]

Poprawki do ustawy budżetowej

Z wielkim uznaniem dla działań Państwa Posłów z Lewicy zamieszczamy poniżej tekst poprawki do ustawy budżetowej, która to poprawka wnosi o zwiększenie środków o 285 mln.zł. z ich przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Policji. Z tego miejsca jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy, jak również pozostałym parlamentarzystom, którzy upominają się w naszym imieniu o godność […]

INTERPELACJE POSŁÓW RP

Dzień 26. października b.r. był pewnego rodzaju przełomem w naszej „walce” o zainteresowanie środowiska poselskiego sprawami zaniedbań płacowych i brakiem prawnych uregulowań wobec pracowników Policji. W tym dniu w czasie obrad sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, poświęconej kwestiom dot. projektu budżetu, Kol. Przedstawicielkom Porozumienia związków zawodowych udało się nie tylko po raz kolejny zabrać […]