Pismo do Szefa Służby Cywilnej

Nadal rozszerzamy pole naszych działań. Tym razem Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji zwraca się o interwencję w sprawie sytuacji pracowników Policji do Szefa Służby Cywilnej.