Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – 01.12.2021 r. + transmisja

Kolejny raz Członkinie Porozumienia związków zawodowych, w tym przedstawicielki NSZZ Pracowników Policji, wzięły udział w posiedzeniu komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Dzisiejsze obrady (01.12.2021 r.)są/były szczególnie istotne dla pracowników Policji, jednakże Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sposób nieugięty, nie wyraża akcesu dla zmiany swojego stanowiska w kwestii wysokości proponowanej wartości dla zapisanej w projekcie kwoty wzrostu naszych wynagrodzeń, tj. 328 zł. (356 zł.z nagrodą roczną) na etat w pierwszym roku (i jedynym z czterech lat ustawy modernizacji) obowiązywania ustawy. Głos w imieniu pracowników Policji zabrało wielu posłów z różnych ugrupowań parlamentarnych, w tym między innymi Pani Poseł Magdalena Sroka. Został on także udzielony stronie społecznej, jednakże ograniczony tylko do dwóch wystąpień. Dalsze losy projektu ustawy modernizacyjnej zostaną przesądzone w głosowaniu sejmowym.

 

 

 

Transmisja : https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2021&type=komisja#48E1D021233B7EDCC125879C00299C3F