Zalecenia KGP – wynagrodzenie minimalne

W dniu 29.12.21r. Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji otrzymało z Komendy Głównej Policji notatkę służbową w sprawie zaleceń podwyższenia od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzeń pracowników Policji, których wynagrodzenie jest niższe niż określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki […]

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA W MSWIA

Koleżanki i Koledzy! Proszę o uważne przeczytanie Komunikatu Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji w sprawie spotkania strony związkowej z ministerialną, które miało miejsce w dniu 16 grudnia br. WNIOSKI, CO DO PRZYSZŁOŚCI WYCIĄGNIJCIE SAMI! Pamiętajcie przy tym, że POROZUMIENIU udało się przekonać, co do prawdy o naszej sytuacji zawodowej, blisko połowę SEJMU – Posłów […]