Domagamy się !

Domagamy się! „Dlatego organizacje zrzeszone w Forum Związków Zawodowych, reprezentujące pracownice i pracowników państwowej sfery budżetowej, a także szerzej – sektora finansów publicznych domagają się od Rządu RP realizacji postulatów w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników w wysokości 12% począwszy od 1 lipca 2023 roku oraz 25% począwszy od 1 stycznia 2024 roku.” […]

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA

W poniedziałek, 17 kwietnia br. odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika oraz komendanta głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA. Tematem rozmów były środki na wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz warunki pracy. Podczas spotkania strona społeczna zwróciła uwagę na kwestie związane z podniesieniem płacy minimalnej w kontekście […]