APEL

W nawiązaniu do spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odbyło się 27 marca br., informujemy, iż każdy z przedstawicieli organizacji związkowych reprezentujących pracowników służb podległych MSWiA był równoważną stroną dialogu społecznego. Apelujemy do liderów wszystkich organizacji związkowych reprezentujących pracowników Policji o współpracę w imię wspólnego dobra.  

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA

W poniedziałek, 27 marca br., odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA. Głównymi tematami rozmowy były m.in. warunki pracy w służbach oraz postulaty strony społecznej związane z wynagrodzeniami pracowników cywilnych.   Podczas spotkania poruszono m.in.: kwestie związane z waloryzacją płac, którą zostali objęci pracownicy całej sfery […]

Rzecznik interweniuje w MSWiA w sprawie pracowników Policji

W dniu 14 października 2022 roku dwie reprezentatywne organizacje związkowe:Związek Zawodowy Pracowników Policji oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji zwróciły się do Pana Marcina Wiącka Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w sprawie pracowników Policji. Wynikiem naszego apelu były wizytacje jednostek Policji przeprowadzone przez przedstawicieli RPO,gdzie pracownicy Policji wskazywali na problemy opisane we wniosku przygotowanym […]

Koncert z okazji Dnia Kobiet

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet zorganizowany przez Gabinet Komendanta Głównego Policji. Życzenia dla Pań w imieniu Komendanta Głównego Policji złożyli nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz nadinsp. Paweł Dobrodziej Zastępca Komendanta Głównego Policji, którzy podziękowali za codzienną służbę i pracę, wyrażając swój szacunek […]