Rzecznik interweniuje w MSWiA w sprawie pracowników Policji

W dniu 14 października 2022 roku dwie reprezentatywne organizacje związkowe:Związek Zawodowy Pracowników Policji oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji zwróciły się do Pana Marcina Wiącka Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w sprawie pracowników Policji. Wynikiem naszego apelu były wizytacje jednostek Policji przeprowadzone przez przedstawicieli RPO,gdzie pracownicy Policji wskazywali na problemy opisane we wniosku przygotowanym […]