Warto przeczytać !

Forum Związków Zawodowych , którego organizacją członkowską jest NSZZ Pracowników Policji, podejmuje szereg działań w celu poprawy sytuacji pracowników sfery budżetowej. FZZ domagają się wzrostu wskaźnika wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników w państwowej sferze budżetowej: o 12% od lipca 2023 r. oraz 25% od 1 stycznia 2024 roku. Powyższe postulaty – zgodnie z deklaracją Wiceministra […]