Warto przeczytać !

Forum Związków Zawodowych , którego organizacją członkowską jest NSZZ Pracowników Policji, podejmuje szereg działań w celu poprawy sytuacji pracowników sfery budżetowej. FZZ domagają się wzrostu wskaźnika wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników w państwowej sferze budżetowej: o 12% od lipca 2023 r. oraz 25% od 1 stycznia 2024 roku.

Powyższe postulaty – zgodnie z deklaracją Wiceministra Finansów – zostaną wzięte pod uwagę w trakcie prac nad założeniami przyjmowanymi do konstruowania budżetu na rok 2024.

Pamiętajmy nie osiąga się natychmiastowych wyników, bez żmudnych, konsekwentnych działań podejmowanych każdego dnia.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie – kropla drąży skałę 💪