Zdobywamy wiedzę !

W dniu 26 maja 2023 r. członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji uczestniczyli w szkoleniu dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy , a tematem było ,,Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – cel i zakres. Wnioski i środki profilaktyczne wskazywane w protokołach powypadkowych i dokumentacji oceny ryzyka zawodowego – cel, zależność, adekwatność”

Szkolenie realizowane było w formie hybrydowej: stacjonarnie w Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz on-line.

Dziękujemy za przekazaną wiedzę!
Liczymy na dalszą owocną współpracę.