Budżetówka zaczyna protesty…

Na pewno protestować będą pracownicy m.in. sądownictwa, prokuratury, ZUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy, pracownicy cywilni służb mundurowych, strażacy, pracownicy samorządowi, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ochotniczych hufców pracy, kierowcy autobusów i motorniczy tramwajów warszawskich, pracownicy Biblioteki Narodowej w Warszawie — wskazuje Urszula Łobodzińska, wiceprzewodnicząca związku zawodowego pracowników sądownictwa KNSZZ „Ad Rem” , przedstawicielka Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Publicznej. […] — Nie […]