Poparcie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dla pracowników Policji którzy w dniu 15 września 2023 r. zamierzają protestować w Warszawie

„Prezydium Zarządu Głównego wyraziło swoje poparcie dla pracowników cywilnych Policji, którzy w dniu 15 września zamierzają protestować w Warszawie. Przy każdej możliwej okazji przedstawiciele NSZZ Policjantów zwracają uwagę na drastycznie niski poziom wynagrodzeń pracowników Policji i na konieczność naprawy tej sytuacji. Pracownicy cywilni są bardzo ważną częścią Policji. Nasza formacja nie mogłaby tak sprawnie funkcjonować […]