Pismo do MSWiA

W wyniku naszej wspólnej rozmowy z liderką Forum Związków Zawodowych, zostało skierowane kolejne pismo do MSWiA podpisane przez Przewodniczącą FZZ – Kol. Dorotę Gardias.