DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W dniu dzisiejszym, tj. 13 kwietnia, KKW NSZZ Pracowników Policji miało sposobność i wielki zaszczyt aby reprezentować – Was Wszystkich – Koleżanki i Koledzy – Pracowników Policji, Członków NSZZ PP w  kraju w  corocznych  obchodach  organizowanych przez  KGP w Warszawie  (w tym roku po raz kolejny ze ścisłym zachowaniem reżimu sanitarnego),  a poświęconych Ofiarom Zbrodni Katyńskiej, w tym poległych Funkcjonariuszom Polskiej Policji. W Waszym imieniu kwiaty złożyła i oddała pokłon Poległym  Członek Prezydium KKW, Kol. Anna Kwasiborska.