Spotkanie czterech Central Związkowych środowiska pracowników Policji

W dniu 5 maja w Warszawie, w siedzibie Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP (z udziałem prawnika związku) – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – odbyło się ważne spotkanie czterech Central związkowych środowiska pracowników Policji. Oprócz wymienionego już gospodarza w spotkaniu wzięły udział: NSZZ Pracowników Policji (który reprezentowały koleżanki: Bożena Cichorska, Krystyna Maculewicz i Anna Kwasiborska), następnie ZZPP oraz NSZZ „S” Pracowników Cywilnych Policji. Celem spotkania była konsolidacja działań twardo nastawionych na walkę o poprawę warunków płacowych, zatrudnienia oraz socjalno – bytowych pracowników Policji. Spotkanie przypieczętowało spisanie Aktu Porozumienia o współpracy wszystkich Organizacji, które w sposób stanowczy nastawione jest na polepszenie sytuacji płacowej i zawodowej pracowników. Z determinacją bierzemy sprawy w swoje ręce, nawet jeśli koniecznym będzie zastosowanie bardziej radykalnych form dla wygrania sprawy. Oficjalny „Komunikat” dot. powyższych kwestii zostanie opracowany i wkrótce przekazany do wiadomości.