Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. rządowej propozycji zamrożenia wskaźnika płac w państwowej sferze budżetowej

Koleżanki i Koledzy!
Poniżej przedstawiam „Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. rządowej propozycji zamrożenia wskaźnika płac w państwowej sferze budżetowej”. Jak ustaliłam w rozmowie telefonicznej z pracownikami Biura FZZ, Stanowisko to zostało oficjalnie zgłoszone i przedłożone na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w ramach zadań Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, który to Zespół rozpoczął już prace nad projektem założeń do Ustawy Budżetowej na rok 2022.