Czas pracy a konieczność przemieszczania się

Pomimo popularyzacji pracy zdalnej, potrzeba mobilności jest wpisana w kanon pracy wielu branż. Pytania jednak wciąż rodzi czas pracy pracownika w kontekście konieczności przemieszczania się, a także prawne rozróżnienia takich aspektów jak podróż służbowa, czy pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.

 

Pełny tekst informacji tutaj….