Zwolnienie lekarskie dłużej niż 182 dni – co wtedy?

Od pewnego czasu jestem niezdolny do pracy i pobierałem z tego tytułu najpierw wynagrodzenie chorobowe, a obecnie zasiłek chorobowy. Z okresu choroby wynika, że jestem niezdolny do pracy powyżej 182 dni. Ostatnie zwolnienie lekarskie wykracza o 3 dni poza okres zasiłkowy. Czy w takiej sytuacji otrzymam jeszcze zasiłek chorobowy?

 

Pełny tekst informacji tutaj….