Komunikat

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji – w nawiązaniu do informacji sprzed kilku dni dot. senackiej poprawki do ustawy budżetowej na 2022 r. w sprawie zwiększenia środków, w tym na wzrost naszych wynagrodzeń – informuje, że w dniu 19.01.22r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Przedmiotem prac było właśnie rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1933).
Podczas obrad komisji pod głosowanie poddane były poprawki zgłoszone przez Senat RP (należyty dodać, że nie uzyskały one rekomendacji (poparcia) ze strony rządowej), w tym, m.in poprawka nr 5 w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej o kwotę 300 mln złotych. Wspomniana poprawka nie uzyskała poparcia komisji (za – 24, przeciw 29, nikt z posłów się nie wstrzymał)
W dniach 26 i 27 stycznia planowane jest 47 posiedzenie Sejmu RP. Podczas obrad zostanie
przedstawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy
budżetowej na 2022 rok oraz odbędzie się głosowanie nad przyjęciem tej ustawy.
Po tych głosowaniach ustawa zostanie skierowana do Prezydenta RP, a po podpisaniu i publikacji w Dzienniku Ustaw Ustawa Budżetowa na rok 2022 wejdzie w życie z mocą prawną od 01.01.22r