Poprawki do ustawy budżetowej posłów Lewicy

Szanowne Koleżanki i Koledzy❗Pracownicy Policji❗
W dniu dzisiejszym Pan Poseł Jan Szopiński poinformował nas o złożeniu przez parlamentarzystów Lewicy – Jana Szopińskiego, Wiesława Szczepańskiego, Rafała Adamczyka, Karolinę Pawliczak –  poprawki do ustawy budżetowej dedykowanej w naszej sprawie, w sprawie pracowników Policji dla których Państwo Parlamentarzyści domagają się w złożonej przez siebie poprawce dodatkowych środków w wysokości 1000 zł./etat na podwyżki dla naszej grupy zawodowej. Poniżej zamieszczam szczegóły 👇