Spotkanie z Panią poseł Magdaleną Sroką

Dzień 22 listopada 2022r. zapisze się w historii NSZZ Pracowników Policji nie tylko jako rozpoczynający Krajową Konferencję Delegatów NSZZ PP, ale też jako ten, w którym odbyło się – ogromnie dla nas ważne – spotkanie z Panią Poseł Magdaleną Sroką Magdalena Sroka.
Pani Poseł doskonale zna realia środowiska policyjnego, albowiem wywodzi się z niego. Choć P. Poseł poznała je przede wszystkim z perspektywy służby, to praca cywilnych pracowników Policji również wpisuje się w ten aspekt.
Dlatego mogliśmy dziś szczerze i otwarcie porozmawiać z Pania Poseł o naszych bolączkach i otrzymać wsparcie nie tylko w kwestii pełnego zrozumienia naszych problemów, ale też nadzieję na ich przedstawienie dalej.